Ampula VF

Kód Názov Množstvo
14036 Ampula VF M 8/10 chem.kot. metrika 7 ks 1.1099 €
14037 Ampula VF M 10/12 chem.kot. metrika 27 ks 1.5225 €
14038 Ampula VF M 12/14 chem.kot. metrika 16 ks 1.2608 €
14039 Ampula VF M 16/18 chem.kot. metrika 4 ks 1.9425 €
14040 Ampula VF M 20/25 chem.kot. metrika 12 ks 3.4125 €
21514 Ampula VF M 24/28 chem.kot. metrika 15 ks 3.4911 €
22083 Ampula VF M 30/35 chem.kot. metrika 0 ks na dopyt