Ampula VF

Kód Názov Množstvo
14036 Ampula VF M 8/10 chem.kot. metrika 0 ks na dopyt
14037 Ampula VF M 10/12 chem.kot. metrika 10 ks 1.2666 €
14038 Ampula VF M 12/14 chem.kot. metrika 0 ks na dopyt
14039 Ampula VF M 16/18 chem.kot. metrika 0 ks na dopyt
14040 Ampula VF M 20/25 chem.kot. metrika 12 ks 3.1740 €
21514 Ampula VF M 24/28 chem.kot. metrika 0 ks na dopyt
22083 Ampula VF M 30/35 chem.kot. metrika 0 ks na dopyt