Nit trh.Kód Názov Množstvo
31958 Nit trh. 3,2 x 12,0 ZAP.HL. A2/A2 2326 ks 0.0895 €
20075 Nit trh. 3,2 x 12,0 ZAP.HL. AL/ST 0 ks na dopyt
22869 Nit trh. 3,2 x 12,0 ZAP.HL.tesniace AL/ST 10000 ks 0.0351 €
16115 Nit trh. 3,2 x 12,0 plochá hl. A2/A2 350 ks 0.0396 €
2339 Nit trh. 3,2 x 12,0 plochá hl. AL/ST 1450 ks 0.0099 €
25167 Nit trh. 3,2 x 12,0 plochá hl. FIOR AL/ST 14 ks 0.0412 €
17006 Nit trh. 3,2 x 12,0 plochá hl. ST/ST 2097 ks 0.0299 €
20687 Nit trh. 3,2 x 12,2 plochá-tesniace AL/ST 0 ks na dopyt
35282 Nit trh. 3,2 x 12,5 plochá-tesniace A2/A2 0 ks na dopyt
26573 Nit trh. 3,2 x 13,0 ZAP.HL.tesniace AL/A2 930 ks 0.2001 €
31571 Nit trh. 3,2 x 13,0 plochá hl. monel MO/ST 300 ks 0.1449 €
18835 Nit trh. 3,2 x 14,0 plochá hl. AL/ST 415 ks 0.0251 €
35919 Nit trh. 3,2 x 14,0 plochá hl. ST/ST 0 ks na dopyt
18836 Nit trh. 3,2 x 15,0 plochá hl. AL/ST 2975 ks 0.0161 €
27802 Nit trh. 3,2 x 16,0 plochá hl. A2/A2 372 ks 0.0311 €
25201 Nit trh. 3,2 x 16,0 plochá hl. ST/ST 10 ks 0.0529 €
36568 Nit trh. 3,2 x 18,0 plochá hl. A2/A2 0 ks na dopyt
17043 Nit trh. 3,2 x 18,0 plochá hl. AL/ST 1129 ks 0.0175 €
21777 Nit trh. 3,2 x 20,0 plochá hl. AL/ST 0 ks na dopyt
56082 Nit trh. 3,2 x 20,0 plochá hl. ST/ST 0 ks na dopyt
27552 Nit trh. 3,2 x 24,0 plochá hl. AL/ST 315 ks 0.0405 €
17046 Nit trh. 3,3 x 9,5 plochá-rýhované AL/ST 485 ks 0.0276 €
35248 Nit trh. 4,0 x 6,0 HLAVA12 AL/ST 1000 ks 0.0331 €
8111 Nit trh. 4,0 x 6,0 RAL7004sig.šedý AL/ST 0 ks na dopyt
39165 Nit trh. 4,0 x 6,0 RAL8017hnedý AL/ST 0 ks na dopyt
20810 Nit trh. 4,0 x 6,0 RAL8019hnedý AL/ST 1160 ks 0.0276 €
22692 Nit trh. 4,0 x 6,0 RAL9010biely AL/ST 0 ks na dopyt
33427 Nit trh. 4,0 x 6,0 RAL9016biely AL/ST 0 ks na dopyt
40010 Nit trh. 4,0 x 6,0 ZAP.HL. AL/ST 0 ks na dopyt
16118 Nit trh. 4,0 x 6,0 plochá-tesniace A2/A2 0 ks na dopyt
8843 Nit trh. 4,0 x 6,0 plochá hl. A2/A2 1501 ks 0.0329 €
17114 Nit trh. 4,0 x 6,0 plochá hl. AL/A2 1320 ks 0.0653 €
10410 Nit trh. 4,0 x 6,0 plochá hl. AL/ST 1655 ks 0.0126 €
17383 Nit trh. 4,0 x 6,0 plochá hl. Cu/ST 0 ks na dopyt
23266 Nit trh. 4,0 x 6,0 plochá hl. ST/ST 152 ks 0.0221 €
21844 Nit trh. 4,0 x 6,0 plochá hl. monel MO/ST 781 ks 0.1518 €
32247 Nit trh. 4,0 x 7,0 plochá-tesniace AL/ST 0 ks na dopyt
16119 Nit trh. 4,0 x 7,0 plochá hl. A2/A2 0 ks na dopyt
2340 Nit trh. 4,0 x 7,0 plochá hl. AL/ST 1220 ks 0.0225 €
55971 Nit trh. 4,0 x 8,0 HLAVA12 A2/A2 0 ks na dopyt
33856 Nit trh. 4,0 x 8,0 HLAVA12 AL/ST 1185 ks 0.0198 €
30088 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL3020červený AL/A2 1500 ks 0.0837 €
30341 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL5010modrý AL/A2 2068 ks 0.1426 €
36192 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL5012modrý AL/ST 0 ks na dopyt
4657 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL7016antracit AL/A2 0 ks na dopyt
40494 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL7024šedý AL/A2 0 ks na dopyt
55113 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL7037šedý ST/ST 0 ks na dopyt
25637 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL8019hnedý AL/ST 2599 ks 0.0391 €
30087 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL9002biely AL/A2 1862 ks 0.0837 €
28262 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL9005čierny AL/ST 0 ks na dopyt
32401 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL9010biely AL/A2 1012 ks 0.1150 €
18136 Nit trh. 4,0 x 8,0 RAL9010biely AL/ST 0 ks na dopyt
8848 Nit trh. 4,0 x 8,0 ZAP.HL. A2/A2 1853 ks 0.1281 €
55601 Nit trh. 4,0 x 8,0 ZAP.HL. AL/A2 0 ks na dopyt
21750 Nit trh. 4,0 x 8,0 ZAP.HL. AL/ST 0 ks na dopyt
16167 Nit trh. 4,0 x 8,0 plochá-tesniace A2/A2 740 ks 0.0754 €
17148 Nit trh. 4,0 x 8,0 plochá-tesniace AL/ST 0 ks na dopyt
12597 Nit trh. 4,0 x 8,0 plochá hl. A2/A2 2822 ks 0.0322 €
17115 Nit trh. 4,0 x 8,0 plochá hl. AL/A2 903 ks 0.0658 €
33813 Nit trh. 4,0 x 8,0 plochá hl. AL/AL 245 ks 0.0506 €
6754 Nit trh. 4,0 x 8,0 plochá hl. AL/ST 580 ks 0.0113 €
17166 Nit trh. 4,0 x 8,0 plochá hl. FIOR AL/ST 0 ks na dopyt
2346 Nit trh. 4,0 x 8,0 plochá hl. ST/ST 680 ks 0.0264 €
15748 Nit trh. 4,0 x 8,5 ZAP.HL. ST/ST 87 ks 0.0347 €
17031 Nit trh. 4,0 x 8,5 plochá-tesniace MO/ST 350 ks 0.0920 €
16999 Nit trh. 4,0 x 9,0 plochá-tesniace Cu/ST 0 ks na dopyt
7415 Nit trh. 4,0 x 9,5 ZAP.HL.tesniace AL/ST 0 ks na dopyt
54534 Nit trh. 4,0 x 10,0 HL.12RAL9005čier AL/ST 0 ks na dopyt
54211 Nit trh. 4,0 x 10,0 HLAVA12 A2/A2 370 ks 0.1288 €
14938 Nit trh. 4,0 x 10,0 HLAVA12 AL/ST 3868 ks 0.0235 €
58224 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL1015 slon.kost AL/S 0 ks na dopyt
4264 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL7016antracit šedá AL/A2 0 ks na dopyt
55935 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL7016antracit šedá AL/ST 0 ks na dopyt
39169 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL8011hnedý AL/ST 0 ks na dopyt
39167 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL8017hnedý AL/ST 0 ks na dopyt
59374 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL9002šedý AL/ST 0 ks na dopyt
18138 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL9005čierny AL/ST 0 ks na dopyt
58546 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL9006šedá AL/A2 0 ks na dopyt
30923 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL9006šedý AL/ST 0 ks na dopyt
30323 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL9010biely AL/A2 0 ks na dopyt
17017 Nit trh. 4,0 x 10,0 RAL9010biely AL/ST 0 ks na dopyt
26483 Nit trh. 4,0 x 10,0 ZAP.HL. A2/A2 0 ks na dopyt
14708 Nit trh. 4,0 x 10,0 ZAP.HL. AL/ST 0 ks na dopyt
21968 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá-tesniace A2/A2 967 ks 0.0800 €
17428 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá-tesniace AL/ST 433 ks 0.0393 €
17003 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá-tesniace Cu/ST 673 ks 0.0948 €
16991 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá-tesniace ST/ST 0 ks na dopyt
5580 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. A2/A2 2344 ks 0.0347 €
39842 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. A4/A4 640 ks 0.0474 €
17029 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. AL/A2 740 ks 0.0685 €
19014 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. AL/AL 159 ks 0.0435 €
1328 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. AL/ST 1872 ks 0.0090 €
16996 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. Cu/ST 0 ks na dopyt
16625 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. FIOR AL/ST 954 ks 0.0336 €
2347 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. ST/ST 100 ks 0.0396 €
19011 Nit trh. 4,0 x 10,0 plochá hl. monel MO/ST 23 ks 0.2139 €
24872 Nit trh. 4,0 x 11,0 ZAP.HL.tesniace AL/A2 970 ks 0.1150 €
20401 Nit trh. 4,0 x 11,0 ZAP.HL.tesniace AL/ST 0 ks na dopyt
54921 Nit trh. 4,0 x 12,0 HL.12RAL7016šedý AL/ST 0 ks na dopyt
54922 Nit trh. 4,0 x 12,0 HL.12RAL7035šedý AL/ST 0 ks na dopyt