Kontaktné údaje

D.M.P. STEEL s.r.o.
Račianska 69
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Identifikačné údaje:
IČO: 35758716
IČ DPH: SK2020231356
OR OS BA I, vložka: 18371/B

Predajňa OTVORENÁ  
Pondelok - Piatok
8:00  -  16:30
 
 
Kontaktné údaje: 
T: +421 (0)2 4446 1161
F: +421 (0)2 4446 1162
M: predaj@dmpsteel.sk

Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:  2624190980 / 1100
IBAN: SK32 1100 0000 0026 2419 0980

Možnosť platby kartami:
 

Obchodný úsek, tel.: 02 4446 1161, Pon - Pia  7:30 - 16:30

Meno:PozíciaTel.:E-mail:
Martin Adamuščin vedúci predaja +421 905 397 254 adamuscin@dmpsteel.sk
Martina Svobodová key account manager +421 905 860 997 svobodova@dmpsteel.sk
Rudolf Lazový key account manager +421 907 734 637 lazovy@dmpsteel.sk
Juraj Peršek key account manager +421 907 778 522 persek@dmpsteel.sk
Ján Vizváry obchodný manažér pre región:
Západné Slovensko
+421 907 984 550 vizvary@dmpsteel.sk

Roman Urban

obchodný manažér pre región:
Stredné a Východné Slovensko

+421 918 609 620

urban@dmpsteel.sk

Mgr. Ľubica Evanson

manažér nákupu +421 905 814 619

evanson@dmpsteel.sk

Jana Nemčovská Kollerová asistentka predaja +421 918 410 600 kollerova@dmpsteel.sk
Mgr. Andrea Veselovská asistentka predaja +421 917 344 265 veselovska@dmpsteel.sk

 

 

 

 

Ekonomický úsek

Meno:PozíciaTel.:E-mail:

Viera Uhríková

Ing. Zuzana Trnčáková

ekonómka

ekonómka

+421 2 4446 1161

+421 918 792 749

uhrikova@dmpsteel.sk

trncakova@dmpsteel.sk

Zuzana Kadlečíková

Veronika Mičová

Lenka Koprlová

asistentka

fakturantka

účtovníčka

+421 2 4446 1161

+421 905 669 423

+421 2 4446 1161

kadlecikova@dmpsteel.sk

micova@dmpsteel.sk

koprlova@dmpsteel.sk

Predajňa  -  Pon - Pia  8:00 - 16:30

Meno:PozíciaTel.:E-mail:
Marián Kraus    predajca    +421 2 4446 1161 predajna@dmpsteel.sk
Martin Hurban     predajca +421 2 4446 1161 predajna@dmpsteel.sk

Sklad  -  Pon - Pia  7:30 - 16:00

Meno:PozíciaTel.:E-mail:
Martin Mičo   vedúci skladu +421 2 4446 1161 sklad@dmpsteel.sk

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba@soi.sk