Kontaktné údaje

D.M.P. STEEL s.r.o.
Račianska 69
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Identifikačné údaje:
IČO: 35758716
IČ DPH: SK2020231356
OR OS BA I, vložka: 18371/B

Predajňa OTVORENÁ    
pre všetkých zákazníkov  
Pon - Pia  7:30 - 16:00
Kontaktné údaje: 
Tel.: +421 (0)2 4446 1161
Fax: +421 (0)2 4446 1162
Email:  predaj@dmpsteel.sk

Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s.
IBAN: SK32 1100 0000 0026 2419 0980

Možnosť platby kartami:

Obchodný úsek, tel.: 02 4446 1161, Pon - Pia 7:30 - 16:00

Meno:PozíciaTel.:E-mail:
Martin Adamuščin vedúci predaja +421 905 397 254 adamuscin@dmpsteel.sk
Martina Svobodová key account manager +421 905 860 997 svobodova@dmpsteel.sk
Juraj Peršek key account manager +421 907 778 522 persek@dmpsteel.sk
       
Ján Vizváry obchodný manažér pre región:
Západné Slovensko
+421 907 984 550 vizvary@dmpsteel.sk

Roman Urban

obchodný manažér pre región:
Stredné a Východné Slovensko

+421 918 609 620

urban@dmpsteel.sk

Mgr. Ľubica Evanson

manažér nákupu +421 905 814 619

evanson@dmpsteel.sk

Jana Nemčovská Kollerová asistentka predaja +421 918 410 600 kollerova@dmpsteel.sk
Mgr. Andrea Veselovská asistentka predaja +421 917 344 265 veselovska@dmpsteel.sk

 

 

 

 

Ekonomický úsek

Meno:PozíciaTel.:E-mail:

Ing. Zuzana Trnčáková

ekonómka

+421 918 792 749

trncakova@dmpsteel.sk

Veronika Mičová

Lenka Koprlová

fakturantka

účtovníčka

+421 905 669 423

+421 2 4446 1161

micova@dmpsteel.sk

koprlova@dmpsteel.sk

Predajňa,  Pon - Pia  7:30 - 16:00

Meno:PozíciaTel.:E-mail:
Marián Kraus    predajca    +421 2 4446 1161 predajna@dmpsteel.sk
Martin Hurban     predajca +421 2 4446 1161 predajna@dmpsteel.sk

Sklad,  Pon - Pia  7:30 - 16:00

Meno:PozíciaTel.:E-mail:
Martin Mičo   vedúci skladu +421 2 4446 1161 sklad@dmpsteel.sk

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava
tel. č.: 02/ 5827 2172, 02/5827 2104
fax č.: 02/ 5827 2170