Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Informácia pre zákazníka: vytlačené tlačivo je potrebné podpísať a doručiť na adresu spoločnosti spolu aj s tovarom

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy

na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Kupujúci:
Priezvisko a meno, titul:
Ulica: Číslo:
Obec/mesto: PSČ:
Telefón: E-mail:

týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy s predávajúcim

Predávajúci:
D.M.P. STEEL s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO: 35758716, IČ DPH: 2020231356, tel.: +421 2 4446 1161, fax: +421 2 4446 1162, e-mail: predaj@dmpsteel.sk
Číslo objednávky: Číslo faktúry/pokl.bloku:
Dátum objednávky: Dátum prijatia tovaru:
Označenie vráteného tovaru:
Kód tovaru Názov tovaru Počet ks

Spôsob vrátenia tovaru: poštou kuriérom osobne (Račianska 69, Bratislava)


Vrátenie kúpnej ceny:

Poštovou poukážkou na adresu: Bezhotovostným prevodom na účet:
Dátum odstúpenia od kúpnej zmluvy: Podpis spotrebiteľa:

Spotrebiteľ (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, zároveň má povinnosť vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar. Predávajúci sa zaväzuje takto vrátený tovar vziať späť a najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia vrátiť spotrebiteľovi platbu za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ uhradil v súvislosti s dodaním tovaru.

Dátum prijatia odstúpenia od spotrebiteľa:
Dátum prijatia vráteného tovaru od spotrebiteľa:

Prosím, venujte nám pozoronosť.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Svoj súhlas môžete vždy upraviť.

Potrebné súbory
Štatistické súbory

Odmietnuť