DIN 915 Nastavovacie skrutky s vnútorným 6-hr. a čapíkomKód Názov Množstvo
54412 DIN 915 sti. M 2 x 6 A2 1 ks 0.1350 €
36513 DIN 915 sti. M 3 x 3 BL 15 ks 0.0360 €
10840 DIN 915 sti. M 3 x 4 A2 0 ks na dopyt
11125 DIN 915 sti. M 3 x 4 BL 31 ks 0.0594 €
10841 DIN 915 sti. M 3 x 5 A2 1319 ks 0.1350 €
11126 DIN 915 sti. M 3 x 5 BL 164 ks 0.0221 €
10842 DIN 915 sti. M 3 x 6 A2 314 ks 0.0257 €
11127 DIN 915 sti. M 3 x 6 BL 0 ks na dopyt
40849 DIN 915 sti. M 3 x 6 Zn 0 ks na dopyt
10843 DIN 915 sti. M 3 x 8 A2 0 ks na dopyt
11128 DIN 915 sti. M 3 x 8 BL 0 ks na dopyt
39268 DIN 915 sti. M 3 x 8 Zn 317 ks 0.0837 €
10844 DIN 915 sti. M 3 x 10 A2 0 ks na dopyt
11129 DIN 915 sti. M 3 x 10 BL 295 ks 0.0630 €
32057 DIN 915 sti. M 3 x 10 Zn 14 ks 0.0900 €
11130 DIN 915 sti. M 3 x 12 BL 29 ks 0.1085 €
11131 DIN 915 sti. M 3 x 14 BL 0 ks na dopyt
11132 DIN 915 sti. M 3 x 16 BL 195 ks 0.0949 €
11133 DIN 915 sti. M 3 x 20 BL 756 ks 0.1044 €
56924 DIN 915 sti. M 4 x 4 A2 0 ks na dopyt
15956 DIN 915 sti. M 4 x 4 BL 136 ks 0.0990 €
59596 DIN 915 sti. M 4 x 4 Zn 0 ks na dopyt
15553 DIN 915 sti. M 4 x 5 A2 700 ks 0.0302 €
11134 DIN 915 sti. M 4 x 5 BL 1066 ks 0.0306 €
59597 DIN 915 sti. M 4 x 5 Zn 0 ks na dopyt
10845 DIN 915 sti. M 4 x 6 A2 341 ks 0.0221 €
4006 DIN 915 sti. M 4 x 6 BL 842 ks 0.0306 €
15958 DIN 915 sti. M 4 x 6 GZn 68 ks 0.0994 €
38394 DIN 915 sti. M 4 x 6 Zn 120 ks 0.0513 €
10846 DIN 915 sti. M 4 x 8 A2 0 ks na dopyt
21352 DIN 915 sti. M 4 x 8 A4 0 ks na dopyt
11135 DIN 915 sti. M 4 x 8 BL 26 ks 0.0311 €
7891 DIN 915 sti. M 4 x 8 Zn 374 ks 0.0297 €
10847 DIN 915 sti. M 4 x 10 A2 400 ks 0.0270 €
11136 DIN 915 sti. M 4 x 10 BL 123 ks 0.0414 €
10848 DIN 915 sti. M 4 x 12 A2 0 ks na dopyt
11137 DIN 915 sti. M 4 x 12 BL 67 ks 0.1260 €
36394 DIN 915 sti. M 4 x 12 Zn 371 ks 0.1899 €
11138 DIN 915 sti. M 4 x 14 BL 0 ks na dopyt
10849 DIN 915 sti. M 4 x 16 A2 21 ks 0.1764 €
3192 DIN 915 sti. M 4 x 16 BL 923 ks 0.1395 €
54725 DIN 915 sti. M 4 x 16 GZn 171 ks 0.1638 €
33469 DIN 915 sti. M 4 x 16 Zn 2110 ks 0.0815 €
11139 DIN 915 sti. M 4 x 20 BL 276 ks 0.0774 €
11140 DIN 915 sti. M 4 x 25 BL 262 ks 0.2025 €
11141 DIN 915 sti. M 4 x 30 BL 112 ks 0.1233 €
11142 DIN 915 sti. M 4 x 35 BL 0 ks na dopyt
11143 DIN 915 sti. M 4 x 40 BL 150 ks 0.2560 €
15960 DIN 915 sti. M 5 x 5 BL 11 ks 0.1062 €
19657 DIN 915 sti. M 5 x 5 Zn 124 ks 0.1382 €
10850 DIN 915 sti. M 5 x 6 A2 128 ks 0.2340 €
8390 DIN 915 sti. M 5 x 6 BL 524 ks 0.0212 €
38291 DIN 915 sti. M 5 x 6 Zn 0 ks na dopyt
10851 DIN 915 sti. M 5 x 8 A2 379 ks 0.0302 €
8388 DIN 915 sti. M 5 x 8 BL 64 ks 0.0329 €
37471 DIN 915 sti. M 5 x 8 Zn 824 ks 0.0311 €
8389 DIN 915 sti. M 5 x 10 A2 50 ks 0.0652 €
8387 DIN 915 sti. M 5 x 10 BL 43 ks 0.0472 €
38495 DIN 915 sti. M 5 x 10 Zn 19 ks 0.0400 €
10852 DIN 915 sti. M 5 x 12 A2 154 ks 0.0369 €
288 DIN 915 sti. M 5 x 12 BL 79 ks 0.0419 €
16589 DIN 915 sti. M 5 x 12 Zn 0 ks na dopyt
11144 DIN 915 sti. M 5 x 14 BL 0 ks na dopyt
10853 DIN 915 sti. M 5 x 16 A2 500 ks 0.0540 €
8260 DIN 915 sti. M 5 x 16 BL 370 ks 0.0765 €
41424 DIN 915 sti. M 5 x 16 GZn 7 ks 0.0963 €
34079 DIN 915 sti. M 5 x 16 Zn 13 ks 0.0729 €
10854 DIN 915 sti. M 5 x 20 A2 4015 ks 0.0553 €
15959 DIN 915 sti. M 5 x 20 BL 272 ks 0.1035 €
34080 DIN 915 sti. M 5 x 20 Zn 135 ks 0.3038 €
7796 DIN 915 sti. M 5 x 22 BL 100 ks 0.3015 €
35174 DIN 915 sti. M 5 x 25 A2 15 ks 0.1858 €
8259 DIN 915 sti. M 5 x 25 BL 98 ks 0.1215 €
32060 DIN 915 sti. M 5 x 25 Zn 829 ks 0.0990 €
35175 DIN 915 sti. M 5 x 30 A2 0 ks na dopyt
11145 DIN 915 sti. M 5 x 30 BL 959 ks 0.1067 €
32059 DIN 915 sti. M 5 x 30 Zn 864 ks 0.1629 €
8386 DIN 915 sti. M 5 x 35 BL 798 ks 0.3159 €
32058 DIN 915 sti. M 5 x 35 Zn 1000 ks 0.3870 €
11146 DIN 915 sti. M 5 x 40 BL 1 ks 0.2048 €
27909 DIN 915 sti. M 6 x 5 BL 774 ks 0.0450 €
7112 DIN 915 sti. M 6 x 6 A2 57 ks 0.0464 €
11147 DIN 915 sti. M 6 x 6 BL 1204 ks 0.0320 €
33235 DIN 915 sti. M 6 x 6 Zn 1088 ks 0.0387 €
10855 DIN 915 sti. M 6 x 8 A2 860 ks 0.0495 €
11148 DIN 915 sti. M 6 x 8 BL 342 ks 0.0230 €
13800 DIN 915 sti. M 6 x 8 Zn 43 ks 0.0635 €
10856 DIN 915 sti. M 6 x 10 A2 170 ks 0.0464 €
6614 DIN 915 sti. M 6 x 10 BL 22 ks 0.0427 €
22961 DIN 915 sti. M 6 x 10 Zn 2604 ks 0.0414 €
10857 DIN 915 sti. M 6 x 12 A2 46 ks 0.0787 €
57715 DIN 915 sti. M 6 x 12 A4 319 ks 0.0725 €
7492 DIN 915 sti. M 6 x 12 BL 962 ks 0.0378 €
31639 DIN 915 sti. M 6 x 12 Zn 46 ks 0.0522 €
11149 DIN 915 sti. M 6 x 14 BL 960 ks 0.0927 €
8385 DIN 915 sti. M 6 x 16 A2 27 ks 0.0720 €
6058 DIN 915 sti. M 6 x 16 BL 176 ks 0.0716 €
13833 DIN 915 sti. M 6 x 16 Zn 466 ks 0.0801 €
11150 DIN 915 sti. M 6 x 18 BL 0 ks na dopyt
41786 DIN 915 sti. M 6 x 18 Zn 0 ks na dopyt