DIN 915 Nastavovacie skrutky s vnútorným 6-hr. a čapíkom



Kód Názov Množstvo
54412 DIN 915 sti. M 2 x 6 A2 1 ks 0.1200 €
36513 DIN 915 sti. M 3 x 3 BL 15 ks 0.0320 €
10840 DIN 915 sti. M 3 x 4 A2 0 ks na dopyt
11125 DIN 915 sti. M 3 x 4 BL 41 ks 0.0240 €
10841 DIN 915 sti. M 3 x 5 A2 1369 ks 0.1200 €
11126 DIN 915 sti. M 3 x 5 BL 184 ks 0.0196 €
10842 DIN 915 sti. M 3 x 6 A2 386 ks 0.0228 €
11127 DIN 915 sti. M 3 x 6 BL 0 ks na dopyt
40849 DIN 915 sti. M 3 x 6 Zn 0 ks na dopyt
10843 DIN 915 sti. M 3 x 8 A2 0 ks na dopyt
11128 DIN 915 sti. M 3 x 8 BL 0 ks na dopyt
39268 DIN 915 sti. M 3 x 8 Zn 327 ks 0.0744 €
10844 DIN 915 sti. M 3 x 10 A2 0 ks na dopyt
11129 DIN 915 sti. M 3 x 10 BL 295 ks 0.0560 €
32057 DIN 915 sti. M 3 x 10 Zn 14 ks 0.0800 €
11130 DIN 915 sti. M 3 x 12 BL 79 ks 0.0972 €
11131 DIN 915 sti. M 3 x 14 BL 0 ks na dopyt
11132 DIN 915 sti. M 3 x 16 BL 195 ks 0.0844 €
11133 DIN 915 sti. M 3 x 20 BL 756 ks 0.0928 €
56924 DIN 915 sti. M 4 x 4 A2 0 ks na dopyt
15956 DIN 915 sti. M 4 x 4 BL 140 ks 0.0880 €
15553 DIN 915 sti. M 4 x 5 A2 780 ks 0.0268 €
11134 DIN 915 sti. M 4 x 5 BL 266 ks 0.0720 €
10845 DIN 915 sti. M 4 x 6 A2 541 ks 0.0100 €
4006 DIN 915 sti. M 4 x 6 BL 207 ks 0.0300 €
15958 DIN 915 sti. M 4 x 6 GZn 68 ks 0.0884 €
38394 DIN 915 sti. M 4 x 6 Zn 130 ks 0.0456 €
10846 DIN 915 sti. M 4 x 8 A2 0 ks na dopyt
21352 DIN 915 sti. M 4 x 8 A4 0 ks na dopyt
11135 DIN 915 sti. M 4 x 8 BL 26 ks 0.0276 €
7891 DIN 915 sti. M 4 x 8 Zn 421 ks 0.0264 €
10847 DIN 915 sti. M 4 x 10 A2 0 ks na dopyt
11136 DIN 915 sti. M 4 x 10 BL 180 ks 0.0368 €
10848 DIN 915 sti. M 4 x 12 A2 0 ks na dopyt
11137 DIN 915 sti. M 4 x 12 BL 107 ks 0.1120 €
36394 DIN 915 sti. M 4 x 12 Zn 401 ks 0.1688 €
11138 DIN 915 sti. M 4 x 14 BL 0 ks na dopyt
10849 DIN 915 sti. M 4 x 16 A2 25 ks 0.1568 €
3192 DIN 915 sti. M 4 x 16 BL 923 ks 0.1240 €
54725 DIN 915 sti. M 4 x 16 GZn 173 ks 0.1456 €
33469 DIN 915 sti. M 4 x 16 Zn 2112 ks 0.0724 €
11139 DIN 915 sti. M 4 x 20 BL 291 ks 0.0688 €
11140 DIN 915 sti. M 4 x 25 BL 264 ks 0.1800 €
11141 DIN 915 sti. M 4 x 30 BL 164 ks 0.1096 €
11142 DIN 915 sti. M 4 x 35 BL 0 ks na dopyt
11143 DIN 915 sti. M 4 x 40 BL 190 ks 0.2276 €
15960 DIN 915 sti. M 5 x 5 BL 11 ks 0.0944 €
19657 DIN 915 sti. M 5 x 5 Zn 129 ks 0.1228 €
10850 DIN 915 sti. M 5 x 6 A2 158 ks 0.2080 €
8390 DIN 915 sti. M 5 x 6 BL 534 ks 0.0188 €
38291 DIN 915 sti. M 5 x 6 Zn 0 ks na dopyt
10851 DIN 915 sti. M 5 x 8 A2 379 ks 0.0268 €
8388 DIN 915 sti. M 5 x 8 BL 64 ks 0.0292 €
37471 DIN 915 sti. M 5 x 8 Zn 911 ks 0.0276 €
8389 DIN 915 sti. M 5 x 10 A2 100 ks 0.0400 €
8387 DIN 915 sti. M 5 x 10 BL 210 ks 0.0200 €
38495 DIN 915 sti. M 5 x 10 Zn 29 ks 0.0150 €
10852 DIN 915 sti. M 5 x 12 A2 168 ks 0.0328 €
288 DIN 915 sti. M 5 x 12 BL 41 ks 0.0352 €
16589 DIN 915 sti. M 5 x 12 Zn 0 ks na dopyt
11144 DIN 915 sti. M 5 x 14 BL 0 ks na dopyt
10853 DIN 915 sti. M 5 x 16 A2 500 ks 0.0480 €
8260 DIN 915 sti. M 5 x 16 BL 500 ks 0.0680 €
41424 DIN 915 sti. M 5 x 16 GZn 7 ks 0.0856 €
34079 DIN 915 sti. M 5 x 16 Zn 13 ks 0.0648 €
10854 DIN 915 sti. M 5 x 20 A2 15 ks 0.1440 €
15959 DIN 915 sti. M 5 x 20 BL 302 ks 0.0920 €
34080 DIN 915 sti. M 5 x 20 Zn 145 ks 0.2700 €
7796 DIN 915 sti. M 5 x 22 BL 100 ks 0.2680 €
35174 DIN 915 sti. M 5 x 25 A2 15 ks 0.1652 €
8259 DIN 915 sti. M 5 x 25 BL 172 ks 0.1080 €
32060 DIN 915 sti. M 5 x 25 Zn 829 ks 0.0880 €
35175 DIN 915 sti. M 5 x 30 A2 0 ks na dopyt
11145 DIN 915 sti. M 5 x 30 BL 961 ks 0.0948 €
32059 DIN 915 sti. M 5 x 30 Zn 864 ks 0.1448 €
8386 DIN 915 sti. M 5 x 35 BL 800 ks 0.2808 €
32058 DIN 915 sti. M 5 x 35 Zn 1000 ks 0.3440 €
11146 DIN 915 sti. M 5 x 40 BL 13 ks 0.1816 €
27909 DIN 915 sti. M 6 x 5 BL 775 ks 0.0400 €
7112 DIN 915 sti. M 6 x 6 A2 162 ks 0.0416 €
11147 DIN 915 sti. M 6 x 6 BL 1224 ks 0.0284 €
33235 DIN 915 sti. M 6 x 6 Zn 1103 ks 0.0344 €
10855 DIN 915 sti. M 6 x 8 A2 920 ks 0.0440 €
11148 DIN 915 sti. M 6 x 8 BL 342 ks 0.0120 €
13800 DIN 915 sti. M 6 x 8 Zn 915 ks 0.0564 €
10856 DIN 915 sti. M 6 x 10 A2 0 ks na dopyt
6614 DIN 915 sti. M 6 x 10 BL 12 ks 0.0100 €
22961 DIN 915 sti. M 6 x 10 Zn 2754 ks 0.0355 €
10857 DIN 915 sti. M 6 x 12 A2 50 ks 0.0696 €
57715 DIN 915 sti. M 6 x 12 A4 319 ks 0.0644 €
7492 DIN 915 sti. M 6 x 12 BL 33 ks 0.0304 €
31639 DIN 915 sti. M 6 x 12 Zn 56 ks 0.0464 €
11149 DIN 915 sti. M 6 x 14 BL 0 ks na dopyt
8385 DIN 915 sti. M 6 x 16 A2 109 ks 0.0636 €
6058 DIN 915 sti. M 6 x 16 BL 76 ks 0.0632 €
13833 DIN 915 sti. M 6 x 16 Zn 539 ks 0.0712 €
11150 DIN 915 sti. M 6 x 18 BL 0 ks na dopyt
41786 DIN 915 sti. M 6 x 18 Zn 0 ks na dopyt
10858 DIN 915 sti. M 6 x 20 A2 25 ks 0.5440 €
11151 DIN 915 sti. M 6 x 20 BL 197 ks 0.0632 €