Logistické služby

Osobné odbery tovaru:

Možnosť osobného prevzatia zákazníkom objednaného tovaru v priestoroch dodávateľa a to v dohodnutom čase v rámci prevádzkovej doby dodávateľa.

Bežné dodávky tovaru:

Dodávky tovaru podľa potrieb zákazníka. Dodávky sú realizované priebežne na základe objednávok zákazníka a dostupnosti tovaru na sklade dodávateľa (resp. výrobcov) a to vlastnými dopravnými prostriedkami dodávateľa alebo prostredníctvom kuriérskych a špedičných firiem.

Dodávky tovaru na mieru:

Presné dodávky a balenia tovaru realizované na konkrétnu zákazku podľa predchádzajúcej presnej špecifikácie zákazníka. Dodávky sú realizované na mieru (presné množstvá a balenia) podľa požiadaviek zákazníka na určené miesto a zákazku v dohodnutej lehote alebo intervaloch.

Rýchle a včasné dodávky tovaru:

Dodávky tovaru v nasledujúci pracovný deň skladom dostupných položiek s možnosťou expresného doručenia. V prípade pravidelných odberov zákazník vopred špecifikuje požadovaný sortiment, pričom si dodávateľ vytvára poistnú zásobu vo vlastných skladových priestoroch. Na základe odvolávok zákazníka je tovar expedovaný a v čo najkratšom čase doručený klientovi.

Konsignačný sklad dodávateľa:

Umiestnenie konsignačného skladu dodávateľa v priestoroch zákazníka, obvykle v blízkosti výroby. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do doby jeho vydania zo skladu, ktorý realizuje zamestnanec zákazníka podľa požiadaviek výroby. Zákazníkovi sú účtované len presné množstvá vydané z konsignačného skladu za určité obdobie a zároveň tovar doplnený dodávateľom.

KANBAN standard:

Priebežné dodávanie tovaru zákazníkovi systémom Kanban, ktorý sa umiestňuje v plastových zásobníkoch v priestoroch zákazníka na presne dohodnuté miesto, pričom chýbajúci tovar sa priebežne dopĺňa v dohodnutých intervaloch. Zákazník má možnosť si určiť veľkosť zásoby a zvoliť systém jedného, dvoch prípadne troch zásobníkov. Označenia zásobníkov obsahujúce aj čiarové kódy urýchľujú objednávanie, ktoré sa vykonáva pomocou bezdrôtového zariadenia.

KANBAN optimal:

Priebežné dodávanie tovaru zákazníkovi systémom Kanban, ktorý sa umiestňuje v priestoroch zákazníka na presne dohodnuté miesto v označených zásobníkoch, pričom chýbajúci tovar do zásobníkov sa priebežne dopĺňa v dohodnutých intervaloch a podľa presných požiadaviek zákazníka. Zákazník má možnosť priebežne meniť veľkosť zásoby v zásobníkoch podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb výroby a to objednávaním požadovaného množstva do zásobníkov.


Prosím, venujte nám pozoronosť.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Svoj súhlas môžete vždy upraviť.

Potrebné súbory
Štatistické súbory

Odmietnuť